De jager en de prooi

                                                                                                                                     

  

De onbewustheid en het reflexmechanisme bij zowel man, als vrouw wordt op een diepere laag aangeraakt om geheeld te worden. De oerenergie en het oermechanisme van jager en prooi worden geheeld. Vandaag werd mij dit heel duidelijk, er drong een groot inzicht tot me door. Het heeft alles te maken met het nog meer in balans komen van het mannelijke en vrouwelijke in ons en overal. Ik ervaar het deze dagen zelf op meerdere niveaus en in alle hevigheid.


De man die vanuit een oergevoel gaat jagen. Die als jager bepaald gedrag vertoont, dingen doet of zegt, steeds een stapje verder op het gebied van intimiteit naar seks , naar seksuele handelingen, naar de seksuele daad. Ontstaan vanuit een aangeraakt verlangen en oerdrift.  

De vrouw, ikzelf, als zijnde prooi, me opgejaagd voelen, als een machteloos slachtoffer, in het nauw gedreven.  

Vandaag ben ik me bewust geworden dat deze mechanismen niet meer werken , omdat ik (maar ook… we) een bewustzijnslaag dieper of verder ben gezakt. Ik ben de machteloze prooi niet langer. Ja, ik kan me nog opgejaagd of in een hoek gedreven voelen. Echter, ik ben nu bewust en krachtig genoeg om uit deze rol te stappen. Ik ben geen prooi en niet onderdanig meer , die tijden zijn geweest!


We mogen ons er allemaal van bewust worden dat we wel dat oergevoel nog ervaren , van jager en prooi, van machthebber en onderdaan, maar niet meer naar dat gevoel hoeven te handelen . We zijn op weg om dat achter ons te laten.

We mogen als man en vrouw naar al onze gevoelens en emoties kijken, ze zonder oordeel toelaten en ze erkennen, om zo het mannelijke en vrouwelijke in en om ons te erkennen en in balans te brengen . Het is tijd om de oerdriften, reflexen, automatismen en angsten niet meer te ontkennen, najagen, onderdrukken of veroordelen, waardoor alles bij het oude blijft.

Nee, we mogen alles oordeelloos laten zijn , bewust waarnemen, voelen en toelaten om te helen . En het is nu de tijd om daar bewust mee om te gaan. 


Jij, als man mag naar al jouw gevoelens en emoties kijken, ze observeren, hen toelaten en via de plekken in jouw lichaam, waarnemen hoe het daar voelt. Jij mag leren kijken, luisteren en voelen wat zich daar aandient. Wat is daar opgeslagen en onderdrukt? Welke overtuiging, gewoonte, welk gemis of trauma werkt onbewust door in jouw systeem, denken en handelen? Welke vecht- of beschermingsmechanismen zijn ontstaan van waaruit je handelt die je niet herkent? Je mag alles zonder oordeel toelaten, zelfs zonder te willen invullen of analyseren. En alles wat zich aandient is helemaal oké. Want jij - man - bent helemaal oké!

Jij - man - mag je leren afstemmen op de vrouw bij je. Door te leren kijken, luisteren en voelen welke signalen deze vrouw uitzendt. Je mag haar vragen of het oké is wat je zegt en hoe het bij haar aankomt wat jij doet. En, natuurlijk, is het belangrijk dat jij aangeeft wat er bij jou vanbinnen gebeurt, wat jij voelt.


Jij, als vrouw mag naar al jouw gevoelens en emoties kijken, luisteren en ze doorvoelen. Ook via het lichaam, waar zich pijnplekken, spanning of iets anders aandient. Geef de plek(ken) jouw onverdeelde, oordeelloze aandacht, zodat alles wat er is weggestopt uit angst, onmacht, gewoonte, automatisme, trauma, enz. zich erkend weet. Op deze manier leer je weer om jezelf oordeelloos, in zijn totaliteit te erkennen. Want vanuit welk(e) bescherming- of overlevingsmechanisme(n) reageer en handel jij nog onbewust? Waar maak je jezelf nog minder of verkeerd? Er is niets verkeerd aan of in jou. Je mag de man aan de hand meenemen, vertel hem wat je wilt en wat niet fijn is. Deel jouw grens vanuit liefde voor jezelf en de ander.


Ik besef me nu wat er gebeurt in mijzelf. Welke processen er, als reflex, in gang worden gezet. Als ik in een diepere laag aanvoel dat de man, met wie ik praat, die ik masseer of waar ik lichamelijk nabij ben, (onbewust) handelt vanuit de jager, dan gaat bij mij dat overlevingsmechanisme aan. Tot nu toe verviel ik dan in een onbewust, machteloos gevoel van prooi en slachtoffer die wilde vluchten, maar meestal bevroor ik. Vaak voelde ik wel een onbestemd, onprettig gevoel, maar ik kon het niet benoemen en al helemaal niet mijn grens aangeven. Ook vanuit please gedrag of om de ander niet boos te maken of voor het hoofd te stoten.


In de energie van dit moment merk ik dat ik bewust genoeg ben en mijn fundament krachtig genoeg om dat wat er gebeurt waar te nemen en te observeren. Zowel buiten mij, als in mijzelf. Ik ben geen prooi meer en degene die (onbewust) over mijn grenzen gaat is geen jager meer. Alleen de oer mechanismen treden onbewust nog in werking. Het is tijd om ons daarvan bewust te worden .

Het mooie is dat ik vanuit mijn groei, zelfwaardering en zelfliefde de man nu, vanuit het besef van zijn nog onbewustheid, liefdevol mijn grens kan aangeven. Ik kan nu duidelijk maken, vanuit mijn mannelijke energie, wat ik waarneem, wat er gebeurt en wat dat bij en met mij doet. En ook dat er bij mij een grens is overschreden door hem. Dat laatste is niet erg, want dat heeft mij namelijk duidelijk gemaakt waar mijn grens is. Het is aan mij om die aan de ander kenbaar te maken. 


We zijn op weg naar het helen van de blokkades in onze onderbuik, op het tweede chakra, waar onze oerkracht zich bevindt, zowel bij vrouwen, als bij mannen. De oerwond die ons beiden heeft ontkracht. Want hoeveel krachtiger is het als we als man onze vrouwelijke energie en als vrouw onze mannelijke energie herwinnen. Om van daaruit alles open, kwetsbaar en eerlijk met elkaar te kunnen bespreken en delen. Alles en elkaar omarmen, om zo de man en de vrouw in ieder van ons te erkennen en verwelkomen. Zodat we elkaar bekrachtigen en zij aan zij kunnen LEVEN op deze prachtige Aarde.

Christi  22-02-2020