Op weg naar heelheid

I k kijk op Linkedin rond en lees het volgende:

"De vrouwelijke energie (gevoel, intuïtie, overgave, ontvankelijk, behoedzaam, duisternis, niet-weten, binnenwereld) is eeuwenlang onderdrukt. Mannelijke energie (ratio, doelgericht, onafhankelijk, licht, strategie, controle, buitenwereld) is de norm geworden." 

Er wordt iets geraakt in mij

Want hoe paniekerig kon ik mij voelen als ik iets niet wist. (En nog wel). Ik kon dan ook echt denken en zeggen: "Ik weet het niet, ik WEET het niet, ik weet het ECHT niet!." En ik kon me dan naar voelen, dom zelfs. Maar ook, alsof ik ergens niet bij kon komen. En dit gebeurde ook als er een donkere (schaduw)kant van mij aangeraakt werd. Een kant die ik liever niet wilde of waar ik me zelf nog niet van bewust was, omdat ik dat deel weggestopt had. En als mens zijnde is dat nogal eens gebeurd.

Het vrouwelijke in mij zichtbaar

Het is mijn vrouwelijke kant die zichtbaar werd (en wordt) gemaakt. Een diep weggestopt deel dat er niet mocht en kon zijn. Een deel in mij waar ik bang voor ben om helemaal te voelen en om het helemaal toe te laten. Want, nu weet ik....het is wie en wat ik Ben. Alles goed, alles in balans, oordeelloos, voluit in mijn kracht. Licht én donker, gevoel én ratio, controle én overgave.

Mijn beschermerdelen

Vanaf heel jonge leeftijd horen we, voelen we en denken we dat we niet zo mogen zijn zoals we zijn. Dus treden er beschermmechanismen in werking die ons voor meer 'verkeerd doen en zijn' behoeden. Zo doen we ons best te passen binnen de verwachtingen en kaders van de maatschappij en de mensen om ons heen.

En nee, dat is niet erg

Dat is alleen maar menselijke ervaring op Aarde. Maar voordat ik dat doorhad! 

Alles op Aarde is ervaring

Niet alleen maar het mooie, het slanke, het hele, het aardige, het licht, het blije, enz. in mij mag er zijn. Nee, juist óók het lelijke, het dikke, het kapotte, het onaardige, het donker, het boze mag er zijn. Het is er gewoon. Want zonder het ene is het ander er niet. En in het ander zit het ene. Het is twee van hetzelfde. Wij veroordelen één deel ervan. Maar zo ontkennen we het andere deel, de ander en onsZelf!

Op weg naar heelheid 

We zijn op weg naar eenheid. We zijn ons langzaam aan het herinneren dat we al heel zijn. Er is niets mis met ons, we hoeven onszelf niet meer te beschermen of anders voor te doen dan we zijn. Alles aan ons is goed zoals het is. We mogen alles aan en in onszelf oordeelloos toelaten. En zodra we dat doen, kan al het onderdrukte in ons zichtbaar worden. De blokkades die de weggestopte, gestagneerde energie in ons fysieke en energetisch lichaam heeft gecreeerd, kunnen verschuiven en ontladen. 

Levenskrachtenergie

Het vlammetje in ons binnenste dat nog maar een klein pitje was, kan worden aangewakkerd tot een mooie vlam of brandend haardvuurtje. Onze levenskrachtenergie, wat wij Zijn, kan weer ongehinderd doorstromen! Hierdoor ervaren we meer rust, ruimte, gemak, licht, blijheid, keuze en liefde. Dat kan alleen door het oordeelloos toelaten en omarmen van de onrust, het ongemak, het donker, boosheid en angst. Zo worden alle delen in onsZelf verbonden. 

ALL-EEN

Ik ben op weg naar meZelf, naar acceptatie van alles wat ik Ben! Ga je mee, naar Jou, naar acceptatie van alles wie en wat jij Bent? We zijn allen op reis. Laten we SAMEN reizen. Zo zijn we ALL-EEN!