Over waarheid en Waarheid

Weet je wel dat we naast de waarheid allemaal een eigen Waarheid hebben?
Weet je ook dat die Waarheid kan veranderen naarmate jij verandert?
En weet jij dan wat jouw Waarheid is op dit moment?
Wat is waarheid eigenlijk en wat is er wel of niet waar?

Voor mij is waarheid er op verschillende niveaus. Voor mij is er, voor nu, aardse waarheid en hogere Waarheid, ook wel innerlijk Weten. Op aards niveau is iets waar als het wetenschappelijk bewezen is, als het voor de meerderheid als waar wordt gezien of als er door een autoriteit wordt gezegd dat iets waar is.
Zo was er de waarheid eerst dat de aarde plat was. Ook al meenden er ook een aantal mensen dat de aarde rond was. Toen er door de wetenschap werd bewezen dat de aarde rond is werd dat de waarheid. Als voor een enkeling iets waar is, is het pas de waarheid als de meerderheid het er mee eens is. En als een autoriteit, zoals de overheid, de politie, een arts ons iets zegt, dan nemen wij dat al gauw voor waar aan.
Zo overlijden er gezonde mensen, omdat hen per vergissing verteld werd dat ze ernstig ziek waren en niet lang meer te leven hadden. En andersom, dat terminaal zieken bleven leven en later gezond werden verklaard, toen hen per vergissing werd verteld dat ze niets mankeerden. Het werd hun waarheid, ook al was het anders.

Dus….wat is voor jou waar? Wat is jouw waarheid? Wat geloof jij dat waar is? Wat denk jij dat waar is? Wat vertel jij jezelf dat waar is?
Ik heb het grootste deel van mijn leven de waarheid van anderen gelooft. En ik ben er achter gekomen dat wat ik als zijnde de waarheid van hen heb aangenomen, voor veel van hen allang hun waarheid niet meer is.
Ik heb tot een aantal jaar geleden steeds gedacht dat ik niet goed genoeg was. Het was echt mijn waarheid geworden en ik geloofde heilig in die waarheid, die ik mijzelf ook steeds vertelde. Die waarheid, weet ik nu, was een beperkende overtuiging en klopte van geen kanten, was totaal niet Waar.

Voor mij is er ook nog zoiets als een hogere Waarheid, of een innerlijk Weten. Vroeger leefde ik klakkeloos naar de waarheid van anderen. Mijn moeder had gelijk, wat de meester zei was waar, naar de waarheid van de politie luisterde je, wat op het nieuws verteld werd was waar en wat de overheid vertelde was waarheid. En dat wat men zei volgde ik dus meestal, vanuit angst, ook zonder nadenken op.
Ik had geen enkel benul van mijn eigen waarheid. Laat staan dat ik besefte wat mijn innerlijke Waarheid was.

Voor mij is ieders waarheid een waarheid die komt van ons ego, ons denken. We denken dat we iets weten, vanuit geloof, overtuiging, aanname of omdat we dat zo geleerd hebben.
Mijn en jouw Waarheid is datgene wat je van binnen, met je hart ‘weet’ of beseft dat voor jou klopt, dat juist is. En als iets voor jou klopt of Waar is geeft dat een rustig, licht, ruim en ontspannen gevoel. Voel je twijfel, verkramping, onrust of zwaarte, dan komt jouw denken er tussendoor.
Het mooie is dat de meeste waarheid vanuit kennis, ego en denken, voortkomt uit angst, controle en weten of niet weten. En ieders eigen Waarheid komt voort uit eigen ervaring, voelen, beseffen en Liefde.

Wanneer je waarheden naast elkaar zet is er ongelijk of gelijk en vinden er discussies plaats om de ander van dat gelijk of ongelijk te overtuigen. Want er wordt gemeten met verschillende maten of met maar 1 maat. En meestal is het in die gevallen of of. Stel je voor dat jouw eigen waarheid niet klopt…..wat dan?
Als je ieders Waarheid naast elkaar zet heeft iedereen gelijk. Er wordt dus ook niet gemeten en er is geen sprake van een ander willen overtuigen. Het is en en, want ieders Waarheid klopt omdat het op dat moment voor jou zo is, jij dat zo voelt of ervaart. En dat is oké.

Richt je je vanuit onbewustheid, afhankelijkheid of anders op anderen, op je omgeving, dan richt je je op de waarheid buiten jouwZelf. Keer je naar binnen en ga je ervaren en leren voelen wat voor jou licht, ruim of ontspannen is, dan richt je je op jouw Waarheid. Jouw eigen Waarheid klopt altijd. Ik mag uit eigen ervaring wel zeggen dat het best een hele kunst kan zijn om je eigen Waarheid te leren zien en voelen, te leren erkennen en vooral erop te vertrouwen. Echter wat ik nu ook ervaar is dat het Vertrouwen op mijn eigen Waarheid mij rust geeft, kracht, zelfvertrouwen, blijheid, ontspanning, trots en Liefde voor mezelf en anderen.

Met het ont-dekken van wat jouw Waarheid is, ont-dek je wie jij Zelf Bent. Je gaat je steeds meer beseffen dat je goed bent zoals je bent. Je gaat geloven dat je er mag zijn, precies zoals je bent. Je gaat jezelf steeds meer accepteren, omdat je niet meer afhankelijk bent van de mening, acceptatie en de waarheid van een ander. Je gaat beseffen dat je vrij bent. Vrij om te geloven, te kiezen, te doen, te denken en vooral zelf van binnen te Weten wat jouw Waarheid is.

Ik Weet intussen steeds beter wat mijn Waarheid is en ik leer er ook met steeds meer gemak naar te Leven. Mijn Waarheid is dat ik Liefde Ben, dat ik precies goed ben zoals ik ben en dat ik zelf kan en mag kiezen hoe ik mijn leven wil Leven. Ik kies voor gemak, rust, genieten en Liefde. En die keuze geeft mij een gevoel van vrijheid. Wat kies jij? Wat ‘Weet’ jij? Wat is jouw innerlijke Waarheid?

Liefdevolle groet, Christi

29-03-2020